Основними завданнями Фонду є:

        Здійснення благодійництва та благодійної діяльності та добровільна майнова допомога бенефіціарам, для досягнення визначених законодавством та статутом “Медар” цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

         Матеріальна, юридична та інша допомога Чернігівській обласній лікарні (далі – закладу) в реалізації на сучасному рівні надання медичної допомоги пацієнтам.

     Сприяння практичному здійсненню розвитку матеріально-технічної бази та соціального розвитку закладу.

            Поліпшення забезпечення пацієнтів та працівників закладу -бенефіціарів: ліками, лабораторними препаратами (для проведення лабораторних досліджень), виробами медичного призначення, медичним обладнанням та устаткуванням, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, іншими товарами, роботами і послугами, які покращують рівень життя та здоров’я людини.

     Ремонт та підтримка медичного та побутового обладнання закладу у належному стані, допомога для проведення ремонтних робіт приміщень закладу.

     Забезпечення проведення культурно-масових заходів для працівників закладу та інших заходів, які необхідні для належного надання медичної допомоги та медичного обслуговування працівниками закладу.

     Навчання адміністраторів фонду для підвищення рівня надання соціальних послуг в сфері благодійництва, працівників закладу для підвищення рівня знань, обміну досвідом та покращення якості надання медичної допомоги тощо.

Благодійна діяльність фонду здійснюються у таких основних напрямах:

     – Сприяння практичному здійсненню програм, що спрямовані на поліпшення медичного обслуговування пацієнтів закладу та у широкому застосуванні сучасних медичних технологій діагностики та лікування.

     – Участь у фінансуванні програм, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування, запобігання та зниження рівня захворюваності, ускладнень, та смертності, поліпшення якості життя пацієнтів шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві.

       – Поліпшення медичного обслуговування та сприяння в наданні медичної допомоги малозабезпеченим, багатодітним, безробітним, іншим особам, які потребують матеріальної допомоги.

        – Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-медичних програм, надання допомоги працівникам закладу в реалізації прав на підвищення кваліфікації та участі в семінарах, нарадах, конференціях.

        – Допомога в обміні передовим досвідом в галузі медицини.

     – Сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, пропагування здорового способу життя.

       – Прийом та розподіл між бенефіціарами гуманітарної допомоги.

Основні програми діяльності ФОНДУ та фінансування КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня»

 

 


Програма «Медикаменти»

Програма «Медикаменти» Програма «Медикаменти»


Програма «Лабораторна діагностика»


Програма «Покращення матеріально- технічної бази Чернігівської обласної лікарні»


Програма «Медичне устаткування та обладнання лікарні»

 


Програма пов’язана з культурно – масовою роботою в Чернігівській обласній лікарні