Основними завданнями Фонду є:

        Здійснення благодійництва та благодійної діяльності та добровільна майнова допомога бенефіціарам, для досягнення визначених законодавством та статутом “Медар” цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

     Матеріальна, юридична та інша допомога Чернігівській обласній лікарні (далі – закладу) в реалізації на сучасному рівні надання медичної допомоги пацієнтам.

       Сприяння практичному здійсненню розвитку матеріально-технічної бази та соціального розвитку закладу.

   Поліпшення забезпечення  пацієнтів та працівників закладу -бенефіціарів: ліками, лабораторними препаратами (для проведення лабораторних досліджень), виробами медичного призначення, медичним обладнанням та  устаткуванням, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, іншими товарами, роботами і послугами, які покращують рівень життя та здоров’я людини.

          Ремонт та підтримка медичного та побутового обладнання закладу у належному стані, допомога для проведення ремонтних робіт приміщень закладу.

Забезпечення проведення культурно-масових заходів для працівників закладу та інших заходів, які необхідні для належного надання медичної допомоги та медичного обслуговування працівниками закладу.

     Навчання адміністраторів фонду для підвищення рівня надання соціальних послуг в сфері благодійництва, працівників закладу для підвищення рівня знань, обміну досвідом та покращення якості надання медичної допомоги тощо.


Благодійна діяльність фонду здійснюються у таких основних напрямах:

     Сприяння практичному здійсненню програм, що спрямовані на поліпшення медичного обслуговування  пацієнтів закладу та у широкому застосуванні сучасних медичних технологій діагностики та лікування.

     Участь у фінансуванні програм, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування, запобігання та зниження рівня захворюваності, ускладнень, та смертності, поліпшення якості життя  пацієнтів шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві.

      Поліпшення медичного обслуговування та сприяння в наданні медичної допомоги малозабезпеченим, багатодітним, безробітним, іншим особам, які потребують матеріальної допомоги.

       Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-медичних програм, надання допомоги працівникам закладу в реалізації прав на підвищення кваліфікації та участі в семінарах, нарадах, конференціях.

                  Допомога в обміні передовим досвідом в галузі медицини.

           Сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, пропагування здорового способу життя.

                   Прийом та розподіл між бенефіціарами гуманітарної допомоги.

Основні програми діяльності ФОНДУ та фінансування   КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня»


Програма «Медикаменти»


Програма «Лабораторна діагностика»


Програма «Покращення матеріально- технічної бази Чернігівської обласної лікарні» 


Програма «Медичне устаткування та обладнання лікарні»


Програма пов’язана з культурно – масовою роботою в Чернігівській обласній лікарні

У кого найкраща уха?

Про Нас